Flyende rohingyer riskerar att svälta ihjäl

De har flytt i hundratusental undan den burmesiska militärens brutala framfart. Men väl i säkerhet möts rohingyaflyktingarna av akut brist på mat, vatten och tak över huvudet.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Flyende rohingyer riskerar att svälta ihjäl

Nyckelord: