Svenskt mediecenter ska motverka hot mot journalister

För många kvinnliga har trakasserier blivit vardag, vilket kan leda till självcensur och uteblivna granskningar. Regeringen har nu initierat ett internationellt som ska stödja mediehus och i arbetet mot hot och hat.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svenskt mediecenter ska motverka hot mot journalister

Nyckelord: