Experten Därför ska ni dela på föräldraledigheten

Att vara hemma länge med barn och gå ned i arbetstid påverkar i stor utsträckning vår pension. Och det är kvinnorna som drabbas hårdast. Men få har kunskap om att andra ersättningar än från Försäkringskassan kan råda bot på inkomstbortfallet och göra mer jämlik.  

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Experten Därför ska ni dela på föräldraledigheten

Nyckelord: