Stefan Lövfen utan bra svar

Han har helt enkelt inget bra svar, Stefan Löfven. I alla fall inte i gårdagens partiledardebatt i SVT. Hur skall alla de lågutbildade med invandrarbakgrund få jobb? De som tillhör den grupp i vilken arbetslösheten är så pass låg och trenden så alarmerande att man nu börjat tala om en permanent unde...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Stefan Lövfen utan bra svar

Nyckelord: