Antalet fall av mördarbakterier ökar

Antalet fall av så kallade ökar, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Mellan juli 2016 och juni 2017 rapporterades 654 fall av invasiva grupp A-streptokocker (GAS), som bakterierna egentligen heter. Det är en ökning med åtta procent, jämfört med föregående säsong.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Antalet fall av mördarbakterier ökar