Den fria rörligheten berör

I den mån EU diskuteras är det ofta ytligt eller hetsigt. Unionsfrälsta är bra på att sätta sig in i hur samarbetet fungerar och vad man kan göra för att utveckla det. Deras akilleshäl brukar vara det pedagogiska, människor i vardagen har ofta tillräckligt för händerna och är mindre intresserade av ...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Den fria rörligheten berör

Nyckelord: