Fler yngre söker hjälp för läkemedelsberoende

Allt fler yngre söker hjälp för beroende av sömnmedel och opioider. Alarmerande, anser läkare. En alltmer stressad tillvaro och jakt på snabba lösningar tros ligga bakom.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fler yngre söker hjälp för läkemedelsberoende

Nyckelord: