Försäljningsökning för ICA-butiker

Butikskedjan Ica redovisar en för sina butiker på 4,4 porcent i september jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,6 procent. Totalt uppgick försäljningen i de svenska butikerna till 9,1 miljarder kronor exklusive moms.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Försäljningsökning för ICA-butiker

Nyckelord: