KI Tuffare finanspolitik krävs

Konjunkturinstitutet anser att det behövs en tuffare redan 2019. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad och ligger inte i linje med överskottsmålet, skriver KI i sin nya prognos.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten KI Tuffare finanspolitik krävs