Anders Mildner Vi är ett eko av samhället

Charlottesville. Stockholm. Göteborg. Den starka polarisering som just nu påverkar hela samhällsdebatten, där grupper allt mer ställer sig i motpositioner, skriker åt varandra eller går till direkta angrepp, flödar nu ut på gatorna. Men den har också nått våra öppna fysiska mötesplatser.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Anders Mildner Vi är ett eko av samhället

Nyckelord: