Explosion av fetma bland världens barn

Andelen feta svenska pojkar har mer än trefaldigats de senaste 40 åren, medan andelen feta flickor fördubblats. I övriga världen är situationen ännu värre. I vissa länder har andelen feta barn tiofaldigats.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Explosion av fetma bland världens barn

Nyckelord: