Poddbilden av Växjö

I den anglosaxiska kulturen finns ett särpräglat sätt att demonstrera framgång. Det är ”roasten”, rostningen, där en känd person som uppnått oantastlighet visar detta genom att låta komiker eller vänner hänge sig åt grova skämt på huvudpersonens bekostnad.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Poddbilden av Växjö

Nyckelord: