Skruvs camping behöver en detaljplan

Alla ar utom Skruvs har en . Detta måste ändras på, för att underlätta var en får bedriva sin verksamhet och var allmänheten får fritt tillträde.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Skruvs camping behöver en detaljplan

Nyckelord: