Minister Lagskärpning på väg

Forsknings Helene Hellmark Knutsson (S) delar åklagare Jennie Nordins uppfattning att lagstiftningen bör skärpas vad gäller forskningsfusk. - Det är verkligen förskräckligt det som hänt, och vi påminns om det lidande som patienterna utsatts för.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minister Lagskärpning på väg

Nyckelord: