Nu kan Urania bli fritidsgård

Diös samlingslokal Urania ska bli i de ideella krafternas regi, hoppas engagerade ortsbor. Men det hänger på om de får resten av byn med sig.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nu kan Urania bli fritidsgård

Nyckelord: