Oro och kritik riktas mot skolsituationen

Föräldrar är oroliga över barnens skolgång. De tycker att det behövs mer pengar till verksamheterna, så att lärare får tid till att vara lärare.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Oro och kritik riktas mot skolsituationen

Nyckelord: