Privatpersoner lyfter Citigroup

Den amerikanska banken Citigroup lyckades öka vinsten i tredje kvartalet med hjälp av intäkter från banktjänster riktade mot . Citi uppvisar samma trend som konkurrenten JP Morgan, med svaga intäkter från obligationshandeln, som normalt sett är en viktig vinstkälla, skriver Financial T...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Privatpersoner lyfter Citigroup

Nyckelord: