Alvesta Eldade avfall – åtalas för miljöbrott

Polisen fick prover på askan från eldningsplatsen för att se vad det fanns för ämnen i et som eldats upp på en fastighet i Alvesta kommun. Proverna visade bland annat spår efter arsenik, bly, krom, koppar och zink.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Alvesta Eldade avfall – åtalas för miljöbrott