Cannabis och amfetamin i halländskt avloppsvatten

För cirka två månader sedan togs ett första avloppsprov i samband med en länsgemensam satsning för att kunna avslöja hur droganvändandet ser ut i Halland. Nu kan man konstatera att det som används mest är och .

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Cannabis och amfetamin i halländskt avloppsvatten