Den vita älgen får leva – nytt beslut

Polisen har tagit ett nytt beslut om den vita .Man skriver: Det polisiära beslutet som togs 6/11 om att avliva den aktuella gäller inte längre. Det var efter föredragning av allmänheten som beslutet togs om skyddsjakt, jml §9 jaktlagen, eftersom uppträtt aggressivt och farligt mot m...

Läs hela artikeln på Expressen

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Den vita älgen får leva – nytt beslut