Flera bostadsbolag inför rabatt på hyrorna

Förutom ÖBO har flera privata fastighetsägare i Örebro fått eller kommer få statliga bidrag från Boverket för att kunna sänka på nyproducerade lägenheter. Samtidigt är vissa bolag kritiska till subventionerade hyror.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Flera bostadsbolag inför rabatt på hyrorna

Nyckelord: