Kraftig ökning av skogsskador gjorda av rådjur

Betande är ett stort problem för skogsägare, främst i Götaland och Svealand. På tre år har andelen skadad skog mer än fördubblats.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Kraftig ökning av skogsskador gjorda av rådjur

Nyckelord: