Liljeglöd (V) kräver extern utredning av visselblåsarärendet

Patrik Liljeglöd ( V) kräver att kommunen går till botten med hanteringen av . Han är starkt kritisk till att informationen till kommunstyrelseledamöterna begränsats och menar att det i sin tur påverkar arbetsmiljön i ledningsförvaltningen.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Liljeglöd (V) kräver extern utredning av visselblåsarärendet

Nyckelord: