Precise Biometrics tappade omsättning och går med förlust

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -7,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (21,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (0:06). Nettoen uppgick till 10,1 miljoner kronor (23).

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Precise Biometrics tappade omsättning och går med förlust

Nyckelord: