ALLGON AB (PUBL ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING UNDER DET TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 42,6 (29,7) MSEK, en ökning med 43 % jämfört med motsvarande period 2016. Periodens EBITDA uppgick till 1,7 (-3,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-4,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0 ...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten ALLGON AB (PUBL ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017