Delårsrapport januari-september 2017 fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Tredje (1 juli – 30 september) Nettoomsättningen ökade med 60% jämfört med samma period föregående år 22 244 (13 949) tkr. Rörelseresultat uppgick till -2 090 tkr för perioden jämfört med 292 tkr för samma period föregående år. års siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångs...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Delårsrapport januari-september 2017 fortsatt tillväxt i tredje kvartalet