EU-parlamentet vill straffa Polen

Skärp er, manar EU-parlamentet både Polen och Malta och hotar nu det ena landet med indragen rösträtt och den andra med en granskning som kan leda till samma sak. Kring Polen rör striden främst den tvist som varat sedan länge kring de domstolsreformer, som väckt skarp kritik även från EU-kommissione...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten EU-parlamentet vill straffa Polen