KI Utvecklingen på bomarknaden i linje med prognos

De senaste månadernas sjunkande bostadspriser är i stort sett i med den avmattning i bostadsprisuppgången som Konjunkturinstitutet räknat med på lite längre sikt.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten KI Utvecklingen på bomarknaden i linje med prognos