Konservatismens eländiga seger

Det är sannerligen ingen dålig beskrivning av den svenska öden sedan nästan tjugo år som Expressens politiske journalist Torbjörn Nilsson ger i en brett uppslagen analys (10/11) om ”Hur den där lilla konservativa ån som flöt genom ett alltmer liberalt och kulturradikalt landskap fick...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Konservatismens eländiga seger

Nyckelord: