Lessebo kommun gör tredje Lex Sarah – i samma ärende

För tredje gången sedan i våras gör Lessebo en Lex Sarah-anmälan sedan barn utsatts för våld i en familj boende i en. Trots flera orosanmälningar har inga insatser gjorts.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lessebo kommun gör tredje Lex Sarah – i samma ärende

Nyckelord: