Marginalen Bank ökar resultatet tredje kvartalet 2017

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för tredje .  Rörelse för perioden ökade till 60,5 mkr (40 mkr Q2) och räntenettot ökade med fem procent till 143,8 (136,9 Q2). Periodens resultat efter skatt steg med 58 procent till 44,2 mkr. Resultatökningen beror bland ann...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Marginalen Bank ökar resultatet tredje kvartalet 2017

Nyckelord: