Minnesord Greger Carpelan

Friherre Greger Carpelan, Stockholm, har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast anhöriga är dottern Agneta, brorsbarnen Yvonne och Mikael, samt deras barn och barnbarn.

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minnesord Greger Carpelan