Minskad framtidstro hos handlarna

Trots att både julhandel och Black Friday står för dörren vände s förväntningar nedåt i november. Framtidsförväntningarna är svagare än under samma period förra året i både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln, enligt Handelsbarometern från Svensk Handel.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minskad framtidstro hos handlarna

Nyckelord: