Nationellt prov spreds via Facebook

Skolverket har polisanmält ett uppdagat fusk med nationella . Det är ett del för elever som läser svenska för invandrare (SFI) som spridits via Facebook.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nationellt prov spreds via Facebook

Nyckelord: