Regeringen satsar nio miljoner kronor på cykling

Trafikverket har på s uppdrag fattat beslut om projektbidrag till ideella organisationer. Projekten ska genomföra informations- och utbildningsinsatser för ökad och säker . Särskilt prioriterade är utbildnings- och informationsinsatser för barn och unga samt, nyanlända och andr...

Läs hela artikeln på Expressen

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Regeringen satsar nio miljoner kronor på cykling

Nyckelord: