Regionens revisorer väntar på korrekt delårsrapport

Region Uppsalas väntar nu på en ny och från Akademiska sjukhuset. Andra regioner och landsting har felaktigt fakturerats för 125 miljoner kronor. – Självklart finns en oro för hur det här kommer att påverka årets utfall, men också budgeten för nästa år, säger Cecilia...

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Regionens revisorer väntar på korrekt delårsrapport

Nyckelord: