Stampen under fortsatt press

Efter ett antal rejält skakiga år har mediekoncernen Stampen fått fastare mark under fötterna. Men när balansräkningen nu har städats, står koncernen alltjämt inför samma utmaningar som resten av branschen.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Stampen under fortsatt press

Nyckelord: