Större överskott än väntat för EMUs handelsbalans

Euroområdets netto i en mot resten av världen visade ett överskott på 26,4 miljarder euro i september, att jämföra med ett netto på +24,3 miljarder euro i september 2016. Det framgår av icke säsongsrensad statistik från Eurostat.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Större överskott än väntat för EMUs handelsbalans

Nyckelord: