Svensk industri ökar farten

Kapacitetsutnyttjandet i n steg med 0,2 procentenhet till 90,9 procent, mellan andra och tredje kvartalet, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svensk industri ökar farten

Nyckelord: