Vår krog & bar-mördare nekas skadestånd

Två av männen som dömts för morden på Vårväderstorget har begärt fem miljoner kronor var av staten, eftersom de inte tycker sig ha fått rättvisa rättegångar. Nu har Justitiekanslern nekat dem .

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Vår krog & bar-mördare nekas skadestånd

Nyckelord: