Vi förespråkar inte ett osynliggörande av kön

REPLIK DN Debatt 12/11. Kön är alltid det centrala i vårt stöd till myndigheter och lärosäten i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Den utveckling som artikelförfattarna hänvisar till, där kön börjat osynliggöras i offentliga verksamheters styrande dokument, känner vi inte igen, skriver föret...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Vi förespråkar inte ett osynliggörande av kön