Ishiguro om litteraturens finstilta upptäckter

En personlig Kazuo Ishiguro berättar i sin Nobelföreläsning om de små insikter som format hans författarskap. Det har också universell bäring: I oroliga tider ser han berättelsen som ett sätt för människor att knyta an till varandra.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Ishiguro om litteraturens finstilta upptäckter