Nära 1 800 fler deltagare i snabbspår

Omkring 5 300 nyanlända har deltagit i en, visar en rapport från Arbetsförmedlingen. Just nu finns 75 000 personer i etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen måste bli bättre på matchning, anser TCO.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nära 1 800 fler deltagare i snabbspår

Nyckelord: