Näringslivets roll i totalförsvaret

Vilka är de samhällsviktiga verksamheterna i det nya ?

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Näringslivets roll i totalförsvaret

Nyckelord: