Pengabråk om kärnavfallet

Räcker pengarna som betalas in till Kärnavfallsfonden för att ta hand om den framtida hanteringen av kärnavfall? Osäkert, enligt en granskning av Riksrevisionen.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Pengabråk om kärnavfallet