Politiker svarar på räddningsmännens kritik

Medarbetarna upplever att det inte finns någon gemensam politisk vilja i direktionen, något som får dem att känna vanmakt.Men na är inte överens om hur formen för direktionen ska se ut i framtiden.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Politiker svarar på räddningsmännens kritik

Nyckelord: