Reglerna vid adoption ska bli modernare

Reglerna vid ska uppdateras. Bland annat ska sambor kunna adoptera på samma sätt som gifta par, och medgivandet för att påbörja en sprocess ska gälla under en längre tid än det gör i dag. Detta enligt en lagrådsremiss som regeringen har beslutat om.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Reglerna vid adoption ska bli modernare

Nyckelord: