Så mycket har huspriserna förändrats i länet

Priserna på småhus har stigit med en procent i landet under den senaste tremånadersperioden, september–november, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med september–november 2016 har priserna stigit med nio procent, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Jönköping är ett av de län där pri...

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Så mycket har huspriserna förändrats i länet

Nyckelord: