Samarbete mot högerextremism på nordisk nivå

Under två dagar har experter, representanter från intresseorganisationer och från offentlig sektor vid en internationell konferens i Borlänge diskuterat hur man kan möta och mota högerextrema krafter.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Samarbete mot högerextremism på nordisk nivå