Småland Hotad placerades i skyddat boende - granne med hotaren

En avhoppad ung kriminell person placerades i ett boende på en mindre ort i Småland. Efter några dagar upptäckte han att den som hade utfört dödshoten hade placerats på samma ort, mitt emot hans lägenhet.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Småland Hotad placerades i skyddat boende - granne med hotaren